Webové aplikace » ForkCms

Jedná se opět o jednoduchý cms systém, nicméně mezi jeho hlavní výhodu patří využití frameworku Symfony, což dovoluje integraci velkého množství již hotových řešení, které tento ekosystém nabízí. V praxi je tak možné velmi efektivně postavit celou webovou aplikaci dle potřeb za zlomek času než na příklad na WordPressu.

Je také postaven modulárně, což izoluje jednotlivé části aplikace do logických celků a tím se značně zjednodušuje údržba celé aplikace po celý její životní cyklus.