Prestashop » FlexiBee RestApi konektor

Modul slouží pro automatickou online synchronizaci účetního programu FlexiBee a eshopu Prestashop.

FlexiBee je ekonomický systém určený pro malé a střední firmy, firmy vedoucí účetnictví a pro drobné podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Program umožňuje i vzdálený přístup. Podporuje podvojné účetnictví, homebanking, skladové hospodářství, evidenci majetku a leasingu, mzdy, pohledávky/závazky a má řadu dalších modulů. FlexiBee je dostupný pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X.

Rozhraní RestApi vzniklo za účelem umožnit komunikaci s dalšími aplikacemi a dovoluje tak vytvořit celý funkční ekosystém vzájemně propojených částí, které si tak jsou schopna efektivně předávat jednotlivá data. To významně zjednodušuje a urychluje práci při vyřizování agendy a také minimalizuje chyby, které by se mohly při ručním přenosu vyskytnout.

Výhody RestApi rozhraní:
  • otevřená data
  • obousměrná komunikace
  • neomezené možnosti zpracovávání dat

V praxi to umožňuje vytvářet komplexní aplikace, které s daty mohou libovolně pracovat a po jejich zpracování zpětně provádět další jejich manipulaci. Co to znamená v praxi se budu snažit vysvětlit dále v textu. Rozebereme si tedy jednotlivé body podrobněji.

 

Otevřená data

Flexibee se nesnaží data před uživateli schovávat. To samo o sobě možná zní jako triviální věc, nicméně v minulosti jsem sám již několikrát řešil obskurní řešení s nejmenovaným účetním programem, kdy mi bylo slibováno výrobcem, že do něj implementuje aktualizaci stavu skladů. Ani po dvou letech čekání jsem se nedočkal. Nezbylo mi, než přistupovat přímo do databáze, což rozhodně nerespektovalo možné úpravy schématu a případný problém spojený s narušením integrity dat. Rozhraní RestApi je naopak zcela otevřené a data z něj lze libovolně zapisovat i číst. Aktualizace skladů se tak stává triválním ůkolem.

Pokud by Vás zajímalo, co vše lze z Flexibee číst, podívejte se do dokumentace: příklady XML souborů pro FlexiBee.

 

Obousměrná komunikace

Přenos dat z eshopu do účetního programu se již v dnešní době stal naprostým standardem. Co však RestApi rozhraní nabízí navíc, je možnost přenášet data obousměrně, tedy nejen data přenést do účetního programu, ale i opačným směrem propagovat změny zpět do eshopu, případně do dalších aplikací. V praxi tak například po změně stavu úhrady ve Flexibee lze nastavit i stav objednávky v eshopu a informovat tak zákazníka o tom, že se jeho objednávka zpracovává. Stejně tak lze například propagovat data o stavu skladů a synchronizovat je na eshop. Opačným směrem zase můžete po vytvoření produktu v Prestashopu vytvořit automaticky záznam v Ceníku ve Flexibee.

 

Neomezené možnosti zpracovávání dat

Jak jsem již nastínil v předchozím textu, možnosti jsou takřka neomezené a pro přehlednost celého procesu si můžeme definovat posloupnost jednotlivých úkonů a vytvořit tak vlastní schémata.

Uveďme si dva příklady:

 

 

V prvním schématu se vytvoří z objednávky v Prestashopu přijatá objednávka ve Flexibee. Z tohoto dokladu pak lze velmi snado vytvářet vydané faktury, případně zálohové proforma faktury. Poté je možné po nastavení stavu dokladu ve Flexibee propagovat tuto změnu zpět do Prestashopu. O této změně stavu je možné uživatele upozornit například emailem.

Ve druhém, o něco komplexnějším schématu, je již z přijaté objednávky automaticky generována vydaná faktura. Na základě vyskladnění zboží ze skladu je vytvořena výdejka, ze které se poté generuje dodací list. Ten je možné například odesílat na email oddělení pro vyskladnění a expedici zboží.

Takových schémat je samozřejmě možné definovat mnohem více. V praxi se ukazuje, že každý zákazník má specifické potřeby a je nutné je tedy vytvářet na základě konkrétních požadavků.

 

Podpora služeb třetích stran

Pro zákazníky, kteří využívají k expedici objednaného zboží služeb třetích stran, nabízíme implementaci těchto služeb přímo do konektoru. Například data z modulu Zásilkovna a vybranou pobočku zákazníkem, modul předá přímo do Flexibee. Z něj jsou data dále předána například do služby Balikobot. Další možností je pak využití API těchto služeb a data z Flexibee pak propagovat přímo přes něj.

 

Implementace a úprava na míru

Z předchozího textu je zřejmé, že se jedná o robustní a komplexní řešení, které může být pro začátek velmi jednoduché, přitom ale nabízí velké možnosti pro další rozvoj celé platformy v budoucnosti. Je tedy ideálním startem pro ty, kteří chtějí růst a vědí, co od svého podnikání očekávají.

 

Ukázka administrace aplikace

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo zájem o náš Flexibee RestApi konektor, kontaktujte nás.

Konektor je možné také upravit pro další aplikace a eshopy dle zadání.

Podporované verze:

  • Prestashop 1.5
  • Prestashop 1.6
  • Prestashop 1.7